Pachete de servicii eficiente

Tratăm cu seriozitate fiecare situație și am eficientizat inclusiv tariful de administrare.

Pachetul de servicii

Bază

Pachetul conține următoarele elemente și servicii:

 • Serviciul de relații cu locatarii include răspunsul la solicitările venite din partea locatarilor. În acest sens, personalul URBICA va putea răspunde solicitărilor atât pe teren cât și în sediile zonale. Bineînțeles că există și posibilitatea contactării telefonice sau pe internet.
 • Comunicarea pe internet s-a dovedit un serviciu foarte apreciat pentru că scutește foarte mult timp. Astfel, membrii asociației pot accesa toate situațiile în format digital, pot comunica consumurile lunare și pot adresa solicitări direct de pe internet.
 • Situația comună pe scară (lista de plată) va fi afișată lunar la avizier și conține sumarul facturilor de cheltuieli comune și repartizarea acestora pe fiecare apartament.
 • Situația individuală a fiecărui apartament detaliază cheltuielile și se va regăsi lunar în cutiile poștale ale locatarilor. Aceasta arată informații despre fiecare cheltuială în parte, criteriile de împărțire, consumuri, valorile debitelor, penalizărilor și restanțelor.
 • Situația debitelor oferă informații despre debitul curent, facturile neplătite, istoricul facturilor plătite și istoricul plăților efectuate. Este disponibilă pe internet sau poate fi solicitată la sediile noastre.
 • Situația penalizărilor arată valoarea la zi a acestora, istoricul penalizărilor generate, istoricul penalizărilor în curs de generare și istoricul plăților de penalizare. Poate fi solicitată la sediile noastre sau pe internet.
 • Situația fondurilor oferă informații despre valorile la zi ale acestora, istoricul facturilor de fond și istoricul plăților de fond. Este disponibilă pe internet sau poate fi solicitată la sediile noastre.
 • Situația consumurilor de apă prezintă evoluția consumurilor de apă rece sau caldă și este disponibilă pe internet sau poate fi solicitată la sediile noastre.
 • Administrarea tehnică reprezintă acţiunile întreprinse de reprezentantul administratorului în vederea asigurării confortului dorit de membrii asociaţiei. Include inspectarea imobilului și recomandarea de soluții pentru minimizarea diferențelor de apă și eficientizare în general.
 • Serviciile juridice însumează acțiunile întreprinse în sfera domeniului legal pentru buna funcționare și îmbunătățirea situației asociației. Include notificarea datornicilor și acționarea lor în instanță pentru a preveni sistarea utilităților, consiliere pe probleme juridice, etc.
 • Serviciul de relații cu furnizorii presupune păstrarea unei bune relații cu furnizorii și evitarea sistării utilităților indiferent de situația existentă. În plus, mai presupune verificarea corectitudinii facturilor, asigurarea că se respectă contractele, termenele asumate și negocierea cu furnizorii în situații speciale.
 • Contabilitatea în partidă simplă presupune întocmirea informatizată a registrului jurnal, registrului fonduri, situației activ-pasiv, a raportului monetar și a altor rapoarte.
 • Serviciul de casierie presupune ca fiecare imobil să fie arondat unei casierii zonale, dar locatarii vor putea plăti la orice casierie a administratorului precum și prin virament bancar sau prin plata cu cardul.

Cereți o ofertă personalizată pentru asociația dumneavoastră.

 

Pachetul de servicii

Mentenanță

Acest pachet conține toate elementele și serviciile pachetului BAZĂ la care se adaugă următoarele:

 • Amenajarea spaţiului din jurul imobilului include tunderea gardului viu, văruirea copacilor şi a marginilor aleii de acces, cositul ierbii, strângerea frunzelor moarte, curăţatul zăpezii și altele.
 • Intervenţiile la instalaţii comune presupun ca manopera pentru un număr de trei interventii lunare să fie gratuită. Intervenție este considerată orice acțiune de remediere a unei avarii apărute la instalațiile comune care durează mai puțin de două ore.
 • Curățenia generală din jurul imobilului presupune ca lunar, o echipă specializată pe servicii de curățenie să efectueze o curățenie în jurul imobilului - trotuare, alei, grădini, etc.
 • Sprijinul financiar se acordă pentru lucrări de reparații sau de modernizare care presupun costuri mari. Condițiile generale sunt ca asociația să nu aibă un grad de îndatorare mare iar numărul de rate să nu depășească 6 luni.