Noutăți

Detalii despre evenimentele importante din viața companiei noastre.

Util pentru orice locatar sau proprietar de apartament

De-a lungul celor 7 ani de activitate în administrare am realizat că unii locatari sau proprietari de apartamente nu înțeleg pe deplin elementele fără de care traiul în comun nu ar fi posibil. De aceea, am grupat noțiunile de bază sub forma unor întrebări frecvente împreună cu răspunsurile simplificate.

  • Locuiesc la bloc dar nu înțeleg ce reprezintă asociația.
  • Asociația de proprietari este o formă juridică de organizare și reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu. Orice scară de bloc trebuie să facă parte dintr-o asociație iar proprietarii apartamentelor din scară se consideră membri. Membrii asociației trebuie să voteze președintele și membrii comitetului executiv care să le reprezinte interesele.

  • Care este rolul președintelui?
  • Președintele este unul din membrii activi ai asociației care reprezintă interesele acesteia, organizează și participă la adunările generale, face propuneri, participă la luarea hotărârilor, colaborează cu administratorul, sa.

  • Care este rolul administratorului?
  • Administratorul este angajat în urma unei hotărâri a adunării generale, de obicei din afara membrilor pentru a nu fi conflicte de interese și trebuie să respecte toate hotărârile asociației. Suntem convinși că adevăratul său rol este să îmbunătățească traiul în comun. Aceasta presupune de la întreținerea și recomandarea de soluții noi pentru imobil, până la serviciile de relații cu locatarii, de relații cu furnizorii, de contabilitate, juridice, tehnice, sa.

  • Care este scopul adunărilor generale ale asociației?
  • Adunările generale ale asociațiilor de proprietari se fac în scopul supunerii la vot a unor decizii ce privesc imobilul în care locuiesc membrii asociației. Hotărâri ca efectuarea anumitor lucrări de reparații, stabilirea penalizărilor în caz de neplată, intervalul de declarare a apometrelor se iau în cadrul acestor adunări.

Alte situații frecvent întâlnite, a căror soluționare a fost posibilă pe baza experienței acumulate se pot găsi pe pagina de SOLUȚII.